Projekty

ARISE Agricultural Innovation Platform for Central Europe INTEREG CENTRAL EUROPE PROGRAMME

Garant: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Interreg ()
Pracovisko:Katedra manažmentu (FEM)
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:17. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:29. 01. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0