Projekty

Big Data Mining & analytika pre akademickú prevádzkovú excelentnosť a optimalizáciu pedagogických výsledkov

Garant: doc. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní ()
Pracovisko:
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Identifikácia projektu:
598858-EPP-1-2018-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:15. 10. 2018
Dátum ukončenia projektu:
14. 10. 2021
Počet pracovníkov projektu:
4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Koordinátorka
Ing. Jana Gálová, PhD.Projektová manažérka
Ing. Martina Hanová, PhD.Expert
Ing. Jozef Palkovič, PhD.Expert