Projekty

Rozvoj vyššieho vzdelávania prostredníctvom zriadenia zdravotného školiaceho centra pre prenos technológie microarray

Garant: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní ()
Pracovisko:
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:15. 10. 2018
Dátum ukončenia projektu:14. 10. 2021
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Ľubomír Belej, PhD.
Expert
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.Expert
Expert
Ing. Jana Gálová, PhD.Projektová manažérka
Koordinátor