Projekty

Výskum vplyvu rôznych faktorov na obsah bioaktívnych látok a obsah sírnych zlúčenín v rode Allium a sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.)

Garant: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
Financování
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Rod Allium je významným zdrojom látok prospešných pre ľudský organizmus a patria medzi plodiny, ktorých pestovanie na Slovensku má dlhodobú tradíciu. Obsahujú antioxidačne pôsobiace fytochemikálie, ktoré zabraňujú oxidačnému poškodeniu molekúl. Batáty sa ku konzumentom dostávajú najmä ako dovozový tovar, ich pestovanie na Slovensku nie je rozšírené. Cieľom projektu je výskum zmien obsahu bioaktívnych látok v záujmových plodinách v závislosti od rôznych faktorov. Opodstatnenosť riešenia projektu vyplýva z požiadaviek príjmu potravín rastlinného pôvodu bohatých na antioxidanty, nakoľko ich príjem sa spája so zníženým výskytom civilizačných ochorení.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra chémie (FBP), Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Identifikace projektu:
1/0114/18
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:
11

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
garant
riešiteľ
Ing. Marianna Micová, PhD.riešiteľ
riešiteľ
PhDr. Jarmila Horváthová, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
riešiteľ
prof. Ing. Alexander Fehér, PhD.riešiteľ
Ing. Daniela Halmová, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ