Projekty

Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií

Garant: Ing. Jakub Berčík, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikace projektu:038SPU-4/2016
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2016
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2018
Počet pracovníků projektu:23
Počet oficiálních pracovníků projektu:
23

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Jakub Berčík, PhD.Vedúci projektu
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.
Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľka
Ing. Roman Récky, PhD.
Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľ
Ing. Michaela Šugrová, PhD.Spoluriešiteľka
Ing. Adam Vakoš
Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľka
Ing. Johana Paluchová, PhD.Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáSpoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Spoluriešiteľ
Spoluriešiteľ