Projekty

Imlementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií

Garant: Ing. Jakub Berčík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikácia projektu:038SPU-4/2016
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:01. 04. 2016
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:23
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:23

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jakub Berčík, PhD.Vedúci projektu
prof. Ing. Jozef Golian, Dr.Spoluriešiteľ
PhDr. Anna Mravcová, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Roman Récky, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Peter Šedík, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Michaela Šugrová, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Adam VakošSpoluriešiteľ
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Jana Gálová, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Johana Paluchová, PhD.Spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Hambálková, CSc.Spoluriešiteľ
Ing. Mária Holotová, PhD.Spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáSpoluriešiteľ
Ing. Zdenka Kádeková, PhD.Spoluriešiteľ
doc. Ing. Renáta Benda Prokeinová, PhD.Spoluriešiteľ
Mgr. Radomíra Hornyák Gregáňová, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Ingrida Košičiarová, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Andrea Kubelaková, PhD.Spoluriešiteľ
doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD.Spoluriešiteľ
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Katarína Neomániová, PhD.Spoluriešiteľ
doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Roderik Virágh, PhD.Spoluriešiteľ