Projekty

Inovácie na rozvoj zručností vysokej kvality prostredníctvom skúseností s mobilitou učenia

Garant: Ing. Martina Hanová, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 10. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 03. 2021
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Projektová manažérka
Koordinátorka
Expert