Projekty

Efektívne vzdelávanie v oblasti fyziológie a metabolizmu pre študijné programy Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a Potraviny a technológie v gastronómii

Garant: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
zefektívnenie výučby predmetov Fyziológia výživy, Fyziologická genetika a Metabolizmus bioaktívnych látok v rámci študijných programov Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie a nového programu Potraviny a technológie v gastronómii, na druhom stupni vysokoškolského štúdia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Skvalitnenie výučby bude zamerané na vysvetlenie vzťahov medzi fyziológiou a výživou, genetickými zákonitosťami a charakteristikami, metabolickými procesmi v organizme s dôrazom na praktickú výučbu a aplikáciu nadobudnutých poznatkov.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikace projektu:
024SPU-4/2018
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:06. 04. 2018
Datum ukončení projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.vedúci riešiteľ projektu
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Monika Schneidgenová, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ