Projekty

Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny

Garant: Ing. Juraj Medo, PhD.

Základní informace
   
Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Priamo konzumované potraviny rastlinného pôvodu boli v posledných rokoch zdrojom niekoľkých epidémií alimentárnych nákaz spôsobených patogénnymi kmeňmi Escherichia coli aj baktériami z rodov Salmonella, Yersinia a Shigella. Tiež sú významným zdrojom baktérií rezistentných proti antibiotikám. Cieľom projektu je analyzovať prítomnosť týchto baktérií v/na rastlinách v kontexte osídlenia rastlín inými mikroorganizmami. Mikrobióm rastlín ako aj rizosféry bude analyzovaný najnovšími molekulárnymi, ako aj kultivačnými metódami. Tieto umožnia tiež zhodnotiť vplyv hnojenia organickým hnojivom, čo je najvýznamnejší zdroj patogénnych mikroorganizmov na ich výskyt v/na rastline a analyzovať ich mieru antibiotickej rezistencie a potenciál jej šírenia.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikace projektu:
1/0661/19
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:0