Projekty

Mikrobióm rastlín a bezpečné potraviny

Garant: Ing. Juraj Medo, PhD.

Základné informácie         

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Priamo konzumované potraviny rastlinného pôvodu boli v posledných rokoch zdrojom niekoľkých epidémií alimentárnych nákaz spôsobených patogénnymi kmeňmi Escherichia coli aj baktériami z rodov Salmonella, Yersinia a Shigella. Tiež sú významným zdrojom baktérií rezistentných proti antibiotikám. Cieľom projektu je analyzovať prítomnosť týchto baktérií v/na rastlinách v kontexte osídlenia rastlín inými mikroorganizmami. Mikrobióm rastlín ako aj rizosféry bude analyzovaný najnovšími molekulárnymi, ako aj kultivačnými metódami. Tieto umožnia tiež zhodnotiť vplyv hnojenia organickým hnojivom, čo je najvýznamnejší zdroj patogénnych mikroorganizmov na ich výskyt v/na rastline a analyzovať ich mieru antibiotickej rezistencie a potenciál jej šírenia.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:Katedra mikrobiológie (FBP)
Identifikácia projektu:
1/0661/19
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníkov projektu:
7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0