Projekty

Fyzikálna identifikácia a vývoj univerzálneho textúrometra

Garant: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na vývoj a konštrukciu zariadenia pre meranie textúry poľnohospodárskych,potravinárskych, obalových, izolačných materiálov a biomasy pri súčasnom navodení rôznych fyzikálnych podmienok, ktoré budú identifikované experimentálnymi meraniami tepelných, elektrických, mechanických, reologických a technologických vlastnosti a ich závislosti od viacerých faktorov, ako sú teplota, čas, spôsobspracovania, a iné. Fyzikálna Identifikácia umožní vytvorenie matematicko-fyzikálnych modelov umožňujúcich vývoj, návrh a konštrukciu meracích modulov navodzujúcich požadované reálne podmienky. Pre zariadenie bude vyvinutý a pre univerzálne potreby programovateľný modulárny PLC systém riadenia.
Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra fyziky (TF)
Identifikace projektu:VEGA
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2019
Datum ukončení projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníků projektu:14
Počet oficiálních pracovníků projektu:0