Projekty

Fyzikálna identifikácia a vývoj univerzálneho textúrometra

Garant: doc. RNDr. Ľubomír Kubík, PhD.

Základné informácie
   
      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predkladaný projekt je zameraný na vývoj a konštrukciu zariadenia pre meranie textúry poľnohospodárskych,potravinárskych, obalových, izolačných materiálov a biomasy pri súčasnom navodení rôznych fyzikálnych podmienok, ktoré budú identifikované experimentálnymi meraniami tepelných, elektrických, mechanických, reologických a technologických vlastnosti a ich závislosti od viacerých faktorov, ako sú teplota, čas, spôsobspracovania, a iné. Fyzikálna Identifikácia umožní vytvorenie matematicko-fyzikálnych modelov umožňujúcich vývoj, návrh a konštrukciu meracích modulov navodzujúcich požadované reálne podmienky. Pre zariadenie bude vyvinutý a pre univerzálne potreby programovateľný modulárny PLC systém riadenia.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziky (TF)
Identifikácia projektu:VEGA
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2021
Počet pracovníkov projektu:
14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0