Projects

Determination of the effect of food chain risk factors on regulatory mechanisms of cells

Supervisor: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Mechanizmom narušenia endokrinného systému je venovaná veľká vedecká i verejná pozornosť. Vo veľkej miere sú dôvodom endokrinné disruptory - látky, ktoré menia funkcie endokrinného systému a následne nepriaznivo pôsobia najmä na reprodukčné orgány, ale i na imunitný a kardiovaskulárny systém živočíchov vrátane človeka. Modelovými bunkovými líniami pre štúdium týchto procesov budú Leydigove a endotelové bunky v podmienkach in vitro. Predkladaný projekt bude sledovať účinok endokrinných disruptorov na regulačné mechanizmy v biologickom systéme s cieľom vedeckej charakteristiky ich vplyvu a potenciálneho účinku v steroidogenéze, angiogenéze, pri zápale a oxidatívnej rovnováhe na celulárnej úrovni.
Kind of project:VEGA ()
Department:Department of Animal Physiology (FBFS)
Project identification:1/0038/19
Project status:In progress
Project start date :01. 01. 2019
Project close date:31. 12. 2022
Number of workers in the project:9
Number of official workers in the project:0