Projekty

Využitie spotrebiteľskej neurovedy pri implementovaní aromachológie vo vybraných odvetviach hospodárstva

Garant: Ing. Jakub Berčík, PhD.

Základní informace   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikace projektu:
1/0570/18
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2018
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2020
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Jana Gálová, PhD.Spoluriešiteľka
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáSpoluriešiteľka
Spoluriešiteľka
Ing. Marek Plachý
Spoluriešiteľ
Vedúci projektu
Spoluriešiteľka
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.Spoluriešiteľ