Projekty

Využitie spotrebiteľskej neurovedy pri implementovaní aromachológie vo vybraných odvetviach hospodárstva

Garant: Ing. Jakub Berčík, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra marketingu a obchodu (FEM)
Identifikácia projektu:1/0570/18
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Gálová, PhD.Spoluriešiteľ
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáSpoluriešiteľ
Ing. Katarína Neomániová, PhD.Spoluriešiteľ
Ing. Jakub Berčík, PhD.Vedúci projektu
Ing. Michaela Šugrová, PhD.Spoluriešiteľ
doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.Spoluriešiteľ