Projekty

Nutričná a hygienická kvalita kávových a kakaových bôbov

Garant: Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Počas riešenia bilaterálneho projektu využijeme metódy hodnotenia nutričnej, technologickej a hygienickej kvality povzbudivých pochutín - kávových a kakaových bôbov.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
Identifikácia projektu:SK-PL-18-0034
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0