Projects

Implementácia inovatívnej nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu

Supervisor: Ing. Martina Gažarová, PhD.

Basic information
   
Workers
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je implementácia nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov štud. programu „Výživa ľudí“. Nutričná aplikácia bude využívaná v rámci výučby predmetu Počítačové aplikácie vo výžive ľudí, kde študent nadobudne teoretické a praktické poznatky práce s nutričnými softvérmi. Získané poznatky študent následne aplikuje na prakt. cvičeniach špec. disciplín Nutričné poradenstvo a Dietetika a dietológia. Výsledkom riešenia projektu bude vypracovanie vlastnej databázy potravín „Potravinová banka dát SPU“, ktorá vznikne doplnením štandardizovanej databázy potravín o nové produkty a vytvorené nové šablóny špecifických úprav pokrmov a stravovacích plánov.
Kind of project:
Granty nadácií ()
Department:
Department of Human Nutrition (FAaFR)
Project status:Rejected
Project start date :01. 09. 2018
Project close date:
30. 11. 2019
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:
5

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
riešiteľ
Ing. Martina Gažarová, PhD.
garant
Ing. Zuzana Chlebová, PhD.
riešiteľ
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
riešiteľ
RNDr. Jana Mrázová, PhD.
riešiteľ