Projekty

POWER4BIO

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Horizont 2020 ()
Pracovisko:
Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Identifikácia projektu:818351
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 10. 2018
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2021
Počet pracovníkov projektu:
14
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
14

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
riešiteľ
Ing. Lucia Gabríny, PhD.riešiteľ
Ing. Elena Hudáková
administratívny spolupracovník
odborný spolupracovník
Ing. Tomáš Giertl, PhD.riešiteľ
metodický riešiteľ
administrátor a odborný spolupracovník
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.metodický riešiteľ
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
metodický riešiteľ
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Zuzana Bajusová, PhD.
odborný spolupracovník
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.projektový manažér a metodický riešiteľ

Zoznam podprojektov

Nasledujúca tabuľka obsahuje podprojekty projektu POWER4BIO.

Identifikácia
Názov podprojektu
Stav projektuGarant projektu
PP-H2020-18-0025
Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 (APVV)


Nadväznosť na projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, na ktoré projekt POWER4BIO nadväzuje.

Identifikácia
Názov projektu
Stav
Garant projektu
609531
Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru.
DTP1-072-1.1

Legenda:
Aktívne stavy:
podanýriešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý