Projekty

POWER4BIO

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Horizont 2020 ()
Pracovisko:
Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Identifikácia projektu:
818351
Stav projektu:
Riešený
Dátum začatia projektu:
01. 10. 2018
Dátum ukončenia projektu:
31. 03. 2021
Počet pracovníkov projektu:
13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
13

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Mgr. Natalia Glowacka, PhD.
riešiteľ
riešiteľ
administratívny spolupracovník
Ing. Tomáš Giertl, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.metodický riešiteľ
administrátor a odborný spolupracovník
metodický riešiteľ
metodický riešiteľ
prof.h.c. doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.riešiteľ
Ing. Tatiana Bullová, PhD.riešiteľ
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
riešiteľ
odborný spolupracovník
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.projektový manažér a metodický riešiteľ

Zoznam podprojektov

Nasledujúca tabuľka obsahuje podprojekty projektu POWER4BIO.

IdentifikáciaNázov podprojektu
Stav projektu
Garant projektu
PP-H2020-18-0025
Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020 (APVV)


Nadväznosť na projekty

Nasledujúca tabuľka obsahuje projekty, na ktoré projekt POWER4BIO nadväzuje.

Identifikácia
Názov projektu
Stav
Garant projektu
609531
DTP1-072-1.1MADE IN DANUBEdoc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý