Projekty

Intenzifikácia kvality vzdelávania v oblasti reprodukcie živočíchov

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je inovácia a integrácia výučbových priestorov a zavedenie interaktívnych metód výučby najmä praktických cvičení využitím metódy Western blot, ale aj umožnenie práce študentov s excelentným laboratórnym vybavením Výskumného centra AgroBioTech. Modernizácia cvičební a učebných textov budú inovatívnym prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese na FBP SPU v Nitre. Z pohľadu nadväznosti na predošlé aktivity je významnou skutočnosťou možnosť transferu poznatkov a skúseností tímu CeRA získaných počas pôsobenia na zahraničných inštitúciách v Európe, ale aj mimo EU na mladú generáciu.
Druh projektu:Granty nadácií ()
Pracoviště:Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:01. 09. 2018
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0