Projects

Intensification of the quality of education in the field of animal reproduction

Supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Basic information   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cieľom projektu je inovácia a integrácia výučbových priestorov a zavedenie interaktívnych metód výučby najmä praktických cvičení využitím metódy Western blot, ale aj umožnenie práce študentov s excelentným laboratórnym vybavením Výskumného centra AgroBioTech. Modernizácia cvičební a učebných textov budú inovatívnym prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese na FBP SPU v Nitre. Z pohľadu nadväznosti na predošlé aktivity je významnou skutočnosťou možnosť transferu poznatkov a skúseností tímu CeRA získaných počas pôsobenia na zahraničných inštitúciách v Európe, ale aj mimo EU na mladú generáciu.
Kind of project:
Granty nadácií ()
Department:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Project status:In progress
Project start date :
01. 09. 2018
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:
0