Projekty

Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy

Garant: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:OP Kvalita životného prostredia ()
Pracovisko:Dekanát FZKI (FZKI), Katedra krajinného inžinierstva (FZKI), Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 02. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2019
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0