Projekty

Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy

Garant: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Financovanie      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra konštruovania strojov (TF)
Identifikácia projektu:APVV-18-0045
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 07. 2019
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2023
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0