Projects

Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Supervisor: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Basic information
   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cieľom projektu je „Podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania“, čím korešponduje so špecifickým cieľom výzvy 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Projekt sa zameriava na rozšírenie vedomostí a kompetencií vzdelávania v študijných odboroch krajinárstvo, krajinná a záhradná architektúra a záhradníctvo.
Kind of project:OP Ľudské zdroje ()
Department:
Dean's Office of the FHLE (FZKI), Slovak University of Agriculture in Nitra, Department of Planting Design and Maintenance (FZKI), Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI), Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI), Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)
Project status:In progress
Project start date :
01. 04. 2018
Project close date:31. 12. 2020
Number of workers in the project:
17
Number of official workers in the project:
17

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.garant
riešiteľ
riešiteľ
Ing. Denisa Halajová, PhD.
riešiteľ
Ing. Mária Tárníková, PhD.
riešiteľ
Ing. Attila Tóth, PhD.
riešiteľ
Ing. Hana Zach, PhD.riešiteľ
Ing. Andrea Matuškovičováadministrátor
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
riešiteľ
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
riešiteľ
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.riešiteľ
riešiteľ
administrátor
riešiteľ