Projekty

Sociálne a ekonomické dopady rýchlostnej cesty R1 PR1BINA Nitra

Garant: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Zmluva o dielo ()
Pracovisko:Fakulta ekonomiky a manažmentu
Identifikácia projektu:606/2017/SPU
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:27. 09. 2017
Dátum ukončenia projektu:15. 01. 2018
Počet pracovníkov projektu:10
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Zuzana Poláková, PhD.Riešiteľka
Ing. Eva Richterová, PhD.Riešiteľka
Ing. Martina Fusková, PhD.Riešiteľka
Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD.Riešiteľka
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáHlavná riešiteľka
Bc. Filip TkáčAdministratíva
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.Riešiteľ
Khabibullo Pirmatov, PhD.Riešiteľ
Ing. Peter Šedík, PhD.Metodický riešiteľ