Projekty

Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím nových technológii

Garant: Ing. Monika Tóthová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:013SPU-4/2015
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:04. 01. 2016
Datum ukončení projektu:05. 01. 2016
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0