Projects

Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím nových technológii

Supervisor: Ing. Monika Tóthová, PhD.

Basic information   Workers      

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Department:Department of Plant Protection (FAaFR)
Project identification:013SPU-4/2015
Project status:Rejected
Project start date :04. 01. 2016
Project close date:05. 01. 2016
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:0