Projekty

Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím nových technológii

Garant: Ing. Monika Tóthová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracovisko:Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:013SPU-4/2015
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:04. 01. 2016
Dátum ukončenia projektu:05. 01. 2016
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0