Projekty

Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím moderných technológií

Garant: Ing. Monika Tóthová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:045SPU-4/2014
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:05. 01. 2015
Datum ukončení projektu:06. 01. 2015
Počet pracovníků projektu:4
Počet oficiálních pracovníků projektu:0