Projekty

Rozvoj rastlinolekárskych zručností a kompetencií študentov zavedením nových vyučovacích metód s využitím moderných technológií

Garant: Ing. Monika Tóthová, PhD.

Základné informácie
   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Identifikácia projektu:
045SPU-4/2014
Stav projektu:
Zamietnutý
Dátum začatia projektu:
05. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:
06. 01. 2015
Počet pracovníkov projektu:4
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0