Projekty

Implementácia m-learningu do vzdelávacieho procesu v ochrane rastlín

Garant: Ing. Monika Tóthová, PhD.

Základní informace   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Identifikace projektu:002SPU-4/2013
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:05. 01. 2015
Datum ukončení projektu:06. 01. 2015
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0