Projekty

EIT Centrum pre potraviny

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:EIT Food Hub bude zastupovať organizáciu v krajinách, ktoré patria do regionálnej inovačnej schémy EIT a bude zodpovedná za implementáciu portfólia nástrojov určených pre miestne zainteresované strany.
Druh projektu:Granty nadácií ()
Pracovisko:Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 03. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0