Projekty

Moderná multimediálna učebnica z Fyziológie živočíchov

Garant: prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.

Základné informácie
   
   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Identifikácia projektu:
030SPU-4/2012
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2012
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0