Projekty

Internacionalizácia Technicko-Prírodovedeckej univerzity v Bydgoszczi v Poľsku

Garant: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je organizovanie spoločných konferencií, seminárov, ako aj mobility študentov, učiteľov, ďalej výmena skúsenosti v oblasti vzdelávania, výskumu a spoločné publikácie.
Druh projektu:Erasmus+ KA1 Vzdelávacie mobility jednotlivcov ()
Pracovisko:Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
Identifikácia projektu:NAWA 2018
Stav projektu:Zamietnutý
Dátum začatia projektu:01. 01. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2020
Počet pracovníkov projektu:7
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0