Projekty

Vytváranie základov pre rozvoj programov doktorandského štúdia v oblasti obehového hospodárstva

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá ()
Pracovisko:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 09. 2019
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2021
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0