Projekty

Kultúrne historická hodnota vinohradníckej krajiny, vývoj a súčasné využitie

Garant: Ing. Martina Verešová, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vinohrady tvoria v krajine špecifickú štruktúru trvalej vegetácie a nesú znaky kultúrnohistorických a genofondových hodnôt. Reprezentujú autentickosť území, kde človek spoluvytvára súčasný typ krajiny podieľa sa na vzhľade a fungovaní. Ovplyvňuje jej hodnotu tým, že zabezpečuje perspektívu udržateľného rozvoja, podporuje rozmanitosť jej typov a vytvára jej bohatstvo. Z toho dôvodu vinohrady ako prvok kultúrnej krajiny sú predmetom výskumu, posudzovania ich produkčných vlastností, ale aj kultúrno-historických a vizuálno-estetických hodnôt.
Druh projektu:KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
Pracoviště:Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Stav projektu:Řešený
Datum zahájení projektu:16. 04. 2019
Datum ukončení projektu:16. 04. 2021
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0