Projekty

"1/0617/20" Biofortifikácia záhradníckych plodín selénom v kontexte výroby zeleninových a ovocných štiav so zvýšeným obsahom biologicky aktívnych látok

Garant: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

Základní informace
   Pracovníci
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Ovocie a zelenina bývajú konzumované čerstvé, ale nakoľko si tento stav udržiavajú obmedzený čas, sú hľadané cesty ich spracovania tak, aby si zdraviu prospešné látky zachovali čo najdlhšie. Jednou zo stále populárnejších je ich spracovanie na šťavy. V rámci terapie a prevencie, dôležité miesto pripadá prírodným látkam, ktoré vykazujú antioxidačné vlastnosti. Medzi takéto látky patrí aj selén. Fortifikáciou záhradníckych plodín selénom dochádza k jeho zvyšovaniu v konzumných častiach rastlín. Cieľom projektu je sledovanie vplyvu diferencovanej minerálnej výživy vybraných záhradníckych plodín obohatených selénom na tvorbu a zvýšenie obsahu biologicky významných látok, ako aj na vývoj celkovej antioxidačnej aktivity v ovocno – zeleninových šťavách.
Druh projektu:
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Katedra zeleninárstva (FZKI)
Identifikace projektu:
"1/0617/20"
Stav projektu:
Zamítnutý
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2020
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2022
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0