Projects

Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučby

Supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Basic information
   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Pred univerzitami stojí niekoľko dôležitých úloh v súvislosti s e-vzdelávaním. Je to predovšetkým úloha pre jednotlivé vedenia a učiteľov – implementovať prvky e-vzdelávania do rôznych foriem výučby, a to nielen do dištančných, ale aj do kontaktnej výučby. Riešiteľský kolektív má za cieľ nájsť vhodné metódy implementácie e-vzdelávania do kontaktnej výučby na predmete, ktorý vyučuje jeden z členov riešiteľského kolektívu. Výsledky odporučiť k aplikácii aj v ďalších predmetoch vyučovaných na Fakulte ekonomiky a manažmentu, prezentáciu výsledkov urobiť na seminári s celoslovenskou pôsobnosťou. Vypracovať návrh postupov pre použitie prvkov e-vydelávania v kontaktnej výučbe.
Kind of project:
KEGA ()
Department:
Centre of Information Technologies (FEM), Department of Informatics (FEM)
Project identification:
3/111103
Project status:Completed
Project start date :06. 01. 2003
Project close date:
22. 12. 2005
Number of workers in the project:
10
Number of official workers in the project:0