Projekty

Integrácia e-vzdelávania do kontaktnej výučby

Garant: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Základní informace
   
   
   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Pred univerzitami stojí niekoľko dôležitých úloh v súvislosti s e-vzdelávaním. Je to predovšetkým úloha pre jednotlivé vedenia a učiteľov – implementovať prvky e-vzdelávania do rôznych foriem výučby, a to nielen do dištančných, ale aj do kontaktnej výučby. Riešiteľský kolektív má za cieľ nájsť vhodné metódy implementácie e-vzdelávania do kontaktnej výučby na predmete, ktorý vyučuje jeden z členov riešiteľského kolektívu. Výsledky odporučiť k aplikácii aj v ďalších predmetoch vyučovaných na Fakulte ekonomiky a manažmentu, prezentáciu výsledkov urobiť na seminári s celoslovenskou pôsobnosťou. Vypracovať návrh postupov pre použitie prvkov e-vydelávania v kontaktnej výučbe.
Druh projektu:
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) ()
Pracoviště:
Centrum informačných technológií (FEM), Katedra informatiky (FEM)
Identifikace projektu:
3/111103
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
06. 01. 2003
Datum ukončení projektu:
22. 12. 2005
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0