Projects

E-vzdelávanie na SPU v Nitre

Supervisor: RNDr. Darina Tóthová, PhD.

Basic information   
   
   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Na SPU v Nitre boli prvé učebné materiály v elektronickej podobe sprístupnené pomocou web stránok v roku 1995. Tieto materiály slúžili a v inovovanej podobe aj v súčasnosti slúžia ako doplnenie výučby. Nie je tu však ešte možné hovoriť o používaní e-vzdelávania. E-vzdelávanie sa začalo na SPU využívať až pri dištančnom vzdelávaní. Najskôr to boli dištančné kurzy, pred 2 rokmi dištančné štúdium. To sú dôvody na pokračovanie výskumu v tejto oblasti a jeho aplikácia do praxe.
Kind of project:
Rozvojový projekt IT ()
Department:
Centre of Information Technologies (FEM)
Project identification:
3/SPU
Project status:
Completed
Project start date :
16. 04. 2001
Project close date:
21. 12. 2001
Number of workers in the project:
2
Number of official workers in the project:
0