Projekty

Vplyv procesov trávenia a absorpcie na konečnú biologickú aktivitu fytonutrientov: skutočná pridaná hodnota pre zdravie

Garant: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je testovanie účinkov fytonutrientov a ich vnútrobunkové mechanizmy prostredníctvom hodnotenia bunkovej viability, sekrečnej aktivity, proliferácie a apoptózy na úrovni proteínov, génov a receptorov a to na úrovni ovariálnych a dendrických buniek. Zároveň, projekt bude zameraný na vyhodnotenie procesov trávania a absorpcie fytonutrientov pred dosiahnutím cieľových buniek. Projekt bude riešený v spolupráci troch univerzít: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovenská republika), Mendelova univerzita v Brne (Česká republika) a Technická univerzita v Compiègne (Francúzsko).
Druh projektu:Multilaterárna spolupráca ()
Pracovisko:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:20. 09. 2019
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0