Projekty

Víno SPU 2020

Garant: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Jedná sa o súťaž, prezentáciu slovenských vín a workshop pre ich výrobcov, študentov a širokú verejnosť. Podujatie propaguje kultúrnu konzumáciu vína. Reprezentuje nie len SPU v Nitre, ale aj mesto Nitra, NSK a má celoslovenský rozmer.
Druh projektu:Dotácie samosprávnych krajov SR ()
Pracoviště:Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Stav projektu:Podaný
Datum zahájení projektu:16. 10. 2019
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.metodický riešiteľ