Projects

Wine SUA 2020

Supervisor: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Basic information   Workers   Time schedule   

This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Jedná sa o súťaž, prezentáciu slovenských vín a workshop pre ich výrobcov, študentov a širokú verejnosť. Podujatie propaguje kultúrnu konzumáciu vína. Reprezentuje nie len SPU v Nitre, ale aj mesto Nitra, NSK a má celoslovenský rozmer.
Kind of project:Dotácie samosprávnych krajov SR ()
Department:Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI)
Project status:Submitted
Project start date :16. 10. 2019
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:1

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.metodický riešiteľ