Projekty

Víno SPU 2020

Garant: doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci   Harmonogram   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Jedná sa o súťaž, prezentáciu slovenských vín a workshop pre ich výrobcov, študentov a širokú verejnosť. Podujatie propaguje kultúrnu konzumáciu vína. Reprezentuje nie len SPU v Nitre, ale aj mesto Nitra, NSK a má celoslovenský rozmer.
Druh projektu:Dotácie samosprávnych krajov SR ()
Pracovisko:Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:16. 10. 2019
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.metodický riešiteľ