Projekty

Výskum tribologických charakteristík nových vysokotvrdých povlakov na materiáloch vhodných pre prevodové mechanizmy

Garant: prof. Ing. Juraj Rusnák, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracovisko:Katedra konštruovania strojov (TF)
Identifikácia projektu:APVV-19-0241
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 07. 2020
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0