Projekty

Protektívny účinok extraktu hlivy ustricovej (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.) pri chronických neprenosných ochoreniach

Garant: MUDr. Peter Chlebo, PhD.

Základné informácie
   
   Harmonogram
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Vývoj potravín s pridanou výživovou hodnotou, ktoré majú okrem primárnej funkcie aj ďalšie nutričné funkcie predstavuje inovatívny prístup, ktorý dopĺňa komplexnosť riešenej problematiky. V súčasnosti je medzinárodným trendom v oblasti zdravej výživy návrat k tradičným a prírodným zdrojom, ktoré sú z nutričného hľadiska cenné, a ich využívaním je možné obohatiť produkty potravinárskeho priemyslu o zdraviu prospešné zložky.
Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR ()
Pracovisko:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Stav projektu:
Podaný
Dátum začatia projektu:01. 06. 2020
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0