Projekty

Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého

Garant: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.

Základní informace   Pracovníci   Harmonogram   

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Meniaca sa klíma má vplyv na abiotické faktory - teplotný a vlhkostný režim prostredia i pôdy a tým aj na fytopatologické, biochemické a fyziologické procesy rastlín. V dôsledku toho sa intenzívnejšie ako v minulosti prejavujú na viniči hroznorodom ochorenia kmienkov. Ochorenia kmienkov môžu spôsobovať huby, baktérie a nepriamo ich môžu spúšťať fytoplazmy i vírusy. Cieľom výskumu je, prostredníctvom variantnej agrotechnicky a využitím mikrobiologických a molekulárnych laboratórnych analýz zistiť, ktoré konkrétne patogény sú spúšťačmi prvotnej infekcie a definovať mechanizmy jej ďalšieho šírenia.
Druh projektu:APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ ()
Pracoviště:Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI), Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ), Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Identifikace projektu:APVV-19-0446
Stav projektu:Podaný
Datum zahájení projektu:01. 07. 2020
Datum ukončení projektu:30. 06. 2024
Počet pracovníků projektu:13
Počet oficiálních pracovníků projektu:13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.garant
Ing. Andrea Matuškovičováadmin
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.metodický riešiteľ
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.metodický riešiteľ
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.metodický riešiteľ
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.metodický riešiteľ
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.metodický riešiteľ
Ing. Jakub Mankoveckýmetodický riešiteľ
Ing. Jakub Pagáč, PhD.metodický riešiteľ
Ing. Alexandra Pagáč Mokrámetodický riešiteľ
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.metodický riešiteľ
Ing. Eduard Pintér, PhD.metodický riešiteľ
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.metodický riešiteľ