Projekty

Predikcia, plošné zhodnotenie škodlivosti a vývoj ochranárskych modelov pre elimináciu a sanáciu patogénov poškodzujúcich kmienky viniča hroznorodého

Garant: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.

Základní informace
   Pracovníci      

Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Meniaca sa klíma má vplyv na abiotické faktory - teplotný a vlhkostný režim prostredia i pôdy a tým aj na fytopatologické, biochemické a fyziologické procesy rastlín. V dôsledku toho sa intenzívnejšie ako v minulosti prejavujú na viniči hroznorodom ochorenia kmienkov. Ochorenia kmienkov môžu spôsobovať huby, baktérie a nepriamo ich môžu spúšťať fytoplazmy i vírusy. Cieľom výskumu je, prostredníctvom variantnej agrotechnicky a využitím mikrobiologických a molekulárnych laboratórnych analýz zistiť, ktoré konkrétne patogény sú spúšťačmi prvotnej infekcie a definovať mechanizmy jej ďalšieho šírenia.
Druh projektu:Všeobecné výzvy ()
Pracoviště:Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI), Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ), Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Identifikace projektu:
APVV-19-0446
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 07. 2020
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2024
Počet pracovníků projektu:
14
Počet oficiálních pracovníků projektu:
13

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
garant
Ing. Andrea Matuškovičová
admin
metodický riešiteľ
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.metodický riešiteľ
metodický riešiteľ
metodický riešiteľ
metodický riešiteľ
metodický riešiteľ
metodický riešiteľ
Ing. Alexandra Pagáč Mokrá
metodický riešiteľ
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.metodický riešiteľ
Ing. Eduard Pintér, PhD.metodický riešiteľ
metodický riešiteľ