Projekty

Analýza medziobecnej spolupráce vybraného okruhu miest a ich bezprostredného okolia (mestské funkčné územie) a z neho plynúce pozitívne externality pre subjekty a obyvateľov v danom území

Garant: Ing. Maroš Valach, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:štátne objednávky výskumu a vývoja ()
Pracovisko:Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Identifikácia projektu:679B810/2019
Stav projektu:Ukončený
Dátum začatia projektu:08. 10. 2019
Dátum ukončenia projektu:08. 01. 2020
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:6

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Juraj Tej, PhD.riešiteľ
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.riešiteľ
Ing. Marián Kováčik, PhD.riešiteľ
Ing. Maroš Valach, PhD.Garant
Ing. Michal Cifranič, PhD.riešiteľ
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.riešiteľ