Projekty

Rozvoj ľudských zdrojov mimovládnych organizácií

Garant: prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Interreg ()
Pracovisko:Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Identifikácia projektu:SKHU/1902/4.1/061
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:01. 05. 2020
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2021
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0