Projekty

Aplikácia praktických nástrojov v terciárnom vzdelávaní v krajinách BY, UA a UZ

Garant: Ing. Johana Paluchová, PhD.

Základné informácie   Pracovníci      

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní ()
Pracovisko:Centrum výskumných a vzdelávacích projektov (FEM)
Identifikácia projektu:618099-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
Stav projektu:Podaný
Dátum začatia projektu:15. 11. 2020
Dátum ukončenia projektu:14. 11. 2023
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Gálová, PhD.Riešiteľka
Ing. Johana Paluchová, PhD.Lokálna koordinátorka
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena HorskáRiešiteľka
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.Riešiteľ
prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.Riešiteľ