Projekty

Poskytovanie poradenských služieb pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka

Garant: doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Základné informácie
   
Pracovníci   
   

Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 ()
Pracovisko:
Kancelária projektových a transferových činností (R R)
Stav projektu:
Podaný
Dátum začatia projektu:01. 05. 2020
Počet pracovníkov projektu:
11
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
11

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
Ing. Eva Hečkováadministrácia
certifikovaný poradca
certifikovaný poradca
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.certifikovaný poradca
certifikovaný poradca
certifikovaný poradca
certifikovaný poradca
projektový manažér
certifikovaný poradca
certifikovaný poradca
doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.certifikovaný poradca